2017-08-10 19:00:00 Torsdagsegling

Typ: Normal Banlängd: 5 Nm   Vind: 1,5-3 m/s (1118 sek/Nm)
    Sortering: Standard
Funktionär:    Kommentar:
Plac. 
Skeppare 
Status 
Båttyp 
Båtnamn 
Segelnr. 
SRS-tal 
Klubb 
Starttid 
Målgång 
Segl.tid 
Korr.tid 
Diff. 
Maxtid 
Får EJ borträknas 
Jens Lekland/Per Drakensten 
I mål 
Melges 20 
Inglourious Basterd 
ITA-151/65 
0,935 
BOSS 
19:00:00 
20:07:04 
01:07:04 
01:02:42 
  
21:00:00 
  
Marcus Blidberg 
I mål 
Finngulf 33 
H2O 
SWE-18 
0,966 
BOSS 
19:00:00 
20:10:35 
01:10:35 
01:08:11 
  
21:00:00 
  
Mats Svensson 
I mål 
X_302 
Roxann 
SWE-10656 
0,942 
BOSS 
19:00:00 
20:17:28 
01:17:28 
01:12:58 
  
21:00:00 
  
Jonas Bergström 
I mål 
Dehler 29 Standardk 
Pireja 
SWE 250 
0,949 
  
19:00:00 
20:16:58 
01:16:58 
01:13:02 
  
21:00:00 
  
Jan Isberg 
I mål 
Express 
Promille 
SWE-955 
0,908 
BOSS 
19:00:00 
20:22:45 
01:22:45 
01:15:08 
  
21:00:00 
  
Rolf Andersson 
I mål 
Beason 31 
Ingrid 
SWE-140 
0,902 
BOSS 
19:00:00 
20:27:57 
01:27:57 
01:19:20 
  
21:00:00 
  
Walter Baumgartner 
I mål 
Yngling 
Törnrosa 
SWE 55 
0,831 
BOSS 
19:00:00 
20:36:00 
01:36:00 
01:19:47 
  
21:00:00 
  
Richard Blomberg 
I mål 
707 
Fralllan 
17 
0,875 
BOSS 
19:00:00 
20:48:25 
01:48:25 
01:34:52 
  
21:00:00 
  
Joakim Kasimir 
Brutit 
Maxi racer 
Lova 
SWE-103 
0,926 
  
19:00:00 
-  
Ej inl. 
Ej inl. 
  
21:00:00 
  
Torbjörn Nerme 
Brutit 
Dehler 29 Standardk 
  
SWE-101 
0,939 
  
19:00:00 
-  
Ej inl. 
Ej inl. 
  
21:00:00