2018-08-16 19:00:00 Torsdassegling

Typ: Normal Banlängd: 5 Nm   Vind: 7-12 m/s (670 sek/Nm)
    Sortering: Standard
Funktionär:    Kommentar:
Plac. 
Skeppare 
Status 
Båttyp 
Båtnamn 
Segelnr. 
SRS-tal 
Klubb 
Starttid 
Målgång 
Segl.tid 
Korr.tid 
Diff. 
Maxtid 
Får EJ borträknas 
Anders Jönsson 
I mål 
Melges 20 
Black Pearl 
SWE 163 
0,936 
BOSS 
19:00:00 
19:55:10 
00:55:10 
00:51:38 
  
21:00:00 
  
Jens Lekland/Per Drakensten 
I mål 
Melges 20 
Inglourious Basterd 
ITA-151/65 
0,936 
BOSS 
19:00:00 
19:56:20 
00:56:20 
00:52:44 
  
21:00:00 
  
Mikael Hultman 
I mål 
H-Båt 
  
  
0,855 u.SP 
  
19:00:00 
20:03:12 
01:03:12 
00:54:02 
  
21:00:00 
  
Mats Svensson 
I mål 
X_302 
Roxann 
SWE-10656 
0,948 
BOSS 
19:00:00 
19:57:10 
00:57:10 
00:54:12 
  
21:00:00 
  
Peter Homberg 
I mål 
DragonFly 28 Sport 
  
  
1,175 
  
19:00:00 
19:48:12 
00:48:12 
00:56:38 
  
21:00:00 
  
Marcus Blidberg 
I mål 
Finngulf 33 
H2O 
SWE-18 
0,965 
BOSS 
19:00:00 
19:58:51 
00:58:51 
00:56:47 
  
21:00:00 
  
Walter Baumgartner 
I mål 
Yngling 
Törnrosa 
SWE 55 
0,832 
BOSS 
19:00:00 
20:09:13 
01:09:13 
00:57:35 
  
21:00:00 
  
Henrik Larsson 
I mål 
Laser 
  
  
0,817 
  
19:00:00 
20:15:30 
01:15:30 
01:01:41 
  
21:00:00 
  
Richard Blomberg 
I mål 
Spackhuggare 
  
117 
0,868 
BOSS 
19:00:00 
20:11:12 
01:11:12 
01:01:48 
  
21:00:00