2018-08-30 19:00:00 Torsdagssegling

Typ: Normal Banlängd: 5 Nm   Vind: 4 m/s (899 sek/Nm)
    Sortering: Standard
Funktionär:    Kommentar:
Plac. 
Skeppare 
Status 
Båttyp 
Båtnamn 
Segelnr. 
SRS-tal 
Klubb 
Starttid 
Målgång 
Segl.tid 
Korr.tid 
Diff. 
Maxtid 
Får EJ borträknas 
Jens Lekland/Per Drakensten 
I mål 
Melges 20 
Inglourious Basterd 
ITA-151/65 
0,936 
BOSS 
19:00:00 
19:59:10 
00:59:10 
00:55:23 
  
21:00:00 
  
Anders Jönsson 
I mål 
Melges 20 
Black Pearl 
SWE 163 
0,936 
BOSS 
19:00:00 
19:59:49 
00:59:49 
00:55:59 
  
21:00:00 
  
Marcus Blidberg 
I mål 
Finngulf 33 
H2O 
SWE-18 
0,966 
BOSS 
19:00:00 
20:00:42 
01:00:42 
00:58:38 
  
21:00:00 
  
Mikael Hultman 
I mål 
H-Båt 
  
  
0,855 u.SP 
  
19:00:00 
20:08:41 
01:08:41 
00:58:43 
  
21:00:00 
  
Peter Homberg 
I mål 
DragonFly 28 Sport 
  
  
1,175 
  
19:00:00 
20:00:04 
01:00:04 
01:10:35 
  
21:00:00