Hoppa till sidans innehåll

Seglingsföreskrifter 2022


1. Anmälan
Anmälan görs automatiskt genom att rapportera in sin tid efter seglingen samt uppge båttyp, segelnummer, lystal, skeppare samt båtens namn och skicka in detta till Rolf A för beräkning av placering.

2. SRS-tal
För att underlätta anmäler man sig antingen med eller utan spinnaker (genaker) inför hela säsongen. Det går ej att ändra från segling till segling. Dock om man vill kan man ändra inför hösten.


3. Bana
Start och mål är en enslinje Borstahusens fyr och Vens södra mellan två utlagda gula märken.
Seglingen har en fast bana enligt följande (inga banbegränsningar så länge märkena rundas och banan följs), alla märken rundas styrbord SB:

Startlinje
Pilhaken SB
QR (quick flash) Röd boj SB (kurs ca 305°från Pilhaken, avstånd ca 400m)
Pilhaken SB
Norrmärke (Ola honsaren) SB
Pilhaken SB
Fl R 2S SB
Pilhaken SB
Mållinje

4. Villkor för segling
Det är BSS vindmätare som gäller. Max medelvindstyrka för start 10 m/s. Om seglingen ska annulleras pga vindstyrkan meddelas detta kl 18:00 (60 min innan start). Minst antal deltagare för start är 2båtar.

5. Seglingsdatum
Våren: 
Hösten: 
Avslutning lördag 

6. Startprocedur
Start kl. 19:00
5 min före start: en ljudsignal avges och en lampa börjar blinka.
4 min före start: en ljudsignal avges och två lampor börjar blinka.
1 min före start: en ljudsignal avges och tre lampor börjar blinka.
0 min dvs. start: en ljudsignal avges och alla lampor släcks.

7. Tjuvstart
Det är upp till varje enskild deltagare att själva avgöra om man tjuvstartar eller inte. Om det är två eller flera andra deltagare som protesterar mot en annan deltagare pga att denna tjuvstartar får deltagaren ta straffet och starta om.
 

8. Målgång
Samtliga deltagande båtar rapporterar själv in sin målgångstid via med SMS till Rolf A. 072-1521699.

9. Maxtid
Både vårens och höstens seglingar har sluttid kl 21:00. Målgång efter kl 21:00 räknas som DNF.

10. Poängsystem
För beräkning av resultatet används KSR lågpoäng regatta med en borträkning (sämsta resultat) på var fjärde genomförd delsegling.

11. Avslutningssegling
2 st seglingar med starttider 10:00 och 13:00. Det sammanlagda resultatet räknas in i serien.
Prisutdelning sker på kvällen i samband med en enklare måltid som serveras till självkostnadspris.

Avslutningsvis
Båtar som har ett djupgående över 1.70 m skall vara noggranna med navigeringen mellan Pilhaken – Borstahusens inseglingsprickar. Där finns en sten på ett djup av 1.70 m i höjd med Svaneholm. Vi är nog många som känt av stenen under årens lopp, stenen går under benämning ”Olles sten” då Caramia II dundrat på med spinnacker ett par gånger, men även Dag Ekelund på Bonita har träffat rätt. Det är Dags förtjänst att den har kommit in i sjökortet, runt om stenen är vattendjupet ca 3 m. Vi har märkt ut stenen periodvis med en gul boj, i sjökort är positionen N 55° 53’ 33 E 12° 47’ 5.
  

Till sist vill vi be alla seglare att notera sin målgångstid och skicka in den till Rolf A 

Väl mött på havet
Kappseglingskommittén

Uppdaterad: 22 MAR 2022 17:13

Säker hamn

 

If:s Säker Hamn certifiering är en trygghetscertifiering av svenska småbåtshamnar. Certifieringen ställer krav på skydd mot öppen sjö, kontroll över andrahandsuthyrning och bevakning för att minska stölderna.

Postadress:
Borstahusens SS - Segling
C/o Maria Ekstrand, Löpargatan 56 D
26145 Landskrona

Besöksadress:
Nedre gatan 63
26161 Landskrona

Kontakt:
Tel: +4641825768
E-post: info@borstahusens-ss...

Se all info