2021-09-02 Totalresultat Torsdagssegling 2021

Typ: Serie Serieregel :Lågp.Lång (KSR)
Klubbfilter: Nej
Klassfilter: -Alla tillsammans
Räkna bort sämsta 2 delseglingarna.

Funktionär:    Kommentar:
Plac. 
Skeppare 
Tot.p. 
Båttyp 
Båtnamn 
Segelnr. 
Klubb 
Kommentar 
Manuell
poängjust. 
2021-05-06 19:00:00
Torsdagssegling 
2021-05-20 19:00:00
Torsdagssegling 
2021-06-03 19:00:00
Torsdagssegling 
2021-06-10 19:00:00
Torsdagssegling 
2021-06-17 19:00:00
Torsdagssegling 
2021-06-24 19:00:00
Torsdagssegling 
2021-08-05 19:00:00
Torsdagssegling 
2021-08-12 19:00:00
Torsdagssegling 
2021-08-26 19:00:00
Torsdassegling 
2021-09-02 19:00:00
Torsdagssegling 
2021-09-18 (Serie)
Avslutningssegling 
1  
Jens Lekland/Per Drakensten  
9,00 
Melges 20  
Inglourious Basterd  
ITA-151/65  
BOSS  
 
0,00 
1,00/ 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
1,00/ 
1,00/ 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
1,00/ 
1,00/ 
1,00/ 
1,00/ 
1,00/ 
1,00/ 
2  
Marcus Blidberg  
27,00 
Finngulf 33  
H2O  
SWE-18  
BOSS  
 
0,00 
2,00/ 
4,00/ 
4,00/ 
4,00/ 
2,00/ 
3,00/ 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
8,00/ 
8 
3,00/ 
2,00/ 
3,00/ 
3  
Rolf Andersson  
29,00 
Beason 31  
Ingrid  
SWE-140  
BOSS  
 
0,00 
4,00/ 
2,00/ 
3,00/ 
3,00/ 
1,00/ 
2,00/ 
(Brutit) 6,00/ 
* 6 
3,00/ 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
5,00/ 
7,00/ 
7 
4  
Mikael Hultman  
49,00 
H35a  
Vincas  
 
 
 
0,00 
7,00/ 
5,00/ 
5,00/ 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
3,00/ 
5,00/ 
(Brutit) 6,00/ 
* 6 
7,00/ 
4,00/ 
7,00/ 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
5  
Mats Svensson  
64,00 
X_302  
Roxann  
SWE-10656  
BOSS  
 
0,00 
3,00/ 
1,00/ 
2,00/ 
2,00/ 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
3,00/ 
2,00/ 
6  
Walter Baumgartner  
75,00 
Yngling  
Törnrosa  
SWE 55  
BOSS  
 
0,00 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
6,00/ 
4,00/ 
4,00/ 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
2,00/ 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
4,00/ 
4,00/ 
7  
Seglarskolan 1 Hannes OT  
98,00 
C55  
 
 
 
 
0,00 
6,00/ 
3,00/ 
8,00/ 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
5,00/ 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
8,00/ 
8  
Torbjörn Nerme  
108,00 
Aphrodite 101  
 
DEN 277  
 
 
0,00 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
7,00/ 
5,00/ 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
5,00/ 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
6,00/ 
9  
Bengt Holmqvist  
115,00 
Larsen 34  
Chianti  
DEN-40  
 
 
0,00 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
(Brutit) 6,00/ 
* 6 
6,00/ 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
8,00/ 
10,00/ 
10 
10  
Johan Magnusson  
^123,00 
Seascape 27  
 
 
 
KSR A8.1  
0,00 
5,00/ 
6,00/ 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
10,00/ 
10 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
11  
Joakim Kasimir  
123,00 
Bumerang 32  
Frenesi  
SWE 30  
 
KSR A8.1  
0,00 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
(Brutit) 6,00/ 
* 6 
9,00/ 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
6,00/ 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
12  
Jonas Bergström  
129,00 
Dehler 29 Standardk  
Piraya  
SWE 250  
 
 
0,00 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
6,00/ 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
4,00/ 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
13  
Emil Isberg  
133,00 
Hobie Fox 20  
 
 
BOSS  
 
0,00 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
11,00/ 
11 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
9,00/ 
11,00/ 
11 
14  
Bengt Holmqvist  
138,00 
Laser  
laser  
 
BOSS  
 
0,00 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
2,00/ 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
15  
Jan Carlsson  
141,00 
M20  
 
 
 
 
0,00 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
5,00/ 
16  
Roger Adolfsson  
145,00 
First 342  
Ovrntus  
xx  
 
 
0,00 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
-Saknas 17,00/ 
* 17 
9,00/ 


* Plac. justerad vid serieberäkn.

Serieregel

Lågp.Lång (KSR)
Huvudtyp:
  Lågpoängs-/ Bonuspoängsberäkning
Antal manuellt poängsatta rader i topp:0
Poäng till nr. 1: 1
Antal poäng / placering : 1
Avrunda totalp. till hela poäng: JA
Vid lika totalpoäng: Skilj enl KSR A8.1- 2
Maxbegränsning : 999
Diskv:
  Enligt placering som antal komna till start i seglingen +1
  Maxbegränsning gäller kategorin: NEJ
Bröt:
  Enligt placering som antal komna till start i seglingen +1
  Maxbegränsning gäller kategorin: NEJ
Ej startat:
  Enligt placering som antal komna till start i seglingen +1
  Maxbegränsning gäller kategorin: NEJ
Uteblev:
  Enligt placering som antal anmälda i SERIEN +1
  Maxbegränsning gäller kategorin: NEJ