2021-06-10 19:00:00 Torsdagssegling

Typ: Normal Banlängd: 5 Nm   Vind: 4 m/s (899 sek/Nm)
    Sortering: Standard
Funktionär:    Kommentar:
Plac. 
Skeppare 
Status 
Båttyp 
Båtnamn 
Segelnr. 
SRS-tal 
Utr. 
Klubb 
Klass 
Klasskomm. 
Starttid 
Start efter 1:a 
Målgång 
Segl.tid 
Korr.tid 
Diff. 
Maxtid 
Får EJ borträknas 
Kommentar 
Jens Lekland/Per Drakensten 
I mål 
Melges 20 
Inglourious Basterd 
ITA-151/65 
0,938 
  
BOSS 
  
  
19:00:00 
00:00:00 
20:13:55 
01:13:55 
01:09:20 
  
21:00:00 
  
  
Mats Svensson 
I mål 
X_302 
Roxann 
SWE-10656 
0,939 
  
BOSS 
  
  
19:00:00 
00:00:00 
20:18:55 
01:18:55 
01:14:06 
  
21:00:00 
  
  
Rolf Andersson 
I mål 
Beason 31 
Ingrid 
SWE-140 
0,895 
  
BOSS 
  
  
19:00:00 
00:00:00 
20:23:55 
01:23:55 
01:15:06 
  
21:00:00 
  
  
Marcus Blidberg 
I mål 
Finngulf 33 
H2O 
SWE-18 
0,961 
  
BOSS 
  
  
19:00:00 
00:00:00 
20:20:10 
01:20:10 
01:17:02 
  
21:00:00 
  
  
Torbjörn Nerme 
I mål 
Aphrodite 101 
  
DEN 277 
0,955 
  
  
  
  
19:00:00 
00:00:00 
20:23:45 
01:23:45 
01:19:59 
  
21:00:00 
  
  
Walter Baumgartner 
I mål 
Yngling 
Törnrosa 
SWE 55 
0,830 
  
BOSS 
  
  
19:00:00 
00:00:00 
20:46:00 
01:46:00 
01:27:59 
  
21:00:00