2021-06-17 19:00:00 Torsdagssegling

Typ: Normal Banlängd: 5 Nm   Vind: 7-12 m/s (670 sek/Nm)
    Sortering: Standard
Funktionär:    Kommentar:
Plac. 
Skeppare 
Status 
Båttyp 
Båtnamn 
Segelnr. 
SRS-tal 
Utr. 
Klubb 
Klass 
Klasskomm. 
Starttid 
Start efter 1:a 
Målgång 
Segl.tid 
Korr.tid 
Diff. 
Maxtid 
Får EJ borträknas 
Kommentar 
Rolf Andersson 
I mål 
Beason 31 
Ingrid 
SWE-140 
0,895 
  
BOSS 
  
  
19:00:00 
00:00:00 
19:57:26 
00:57:26 
00:51:24 
  
21:00:00 
  
  
Marcus Blidberg 
I mål 
Finngulf 33 
H2O 
SWE-18 
0,961 
  
BOSS 
  
  
19:00:00 
00:00:00 
19:55:18 
00:55:18 
00:53:09 
  
21:00:00 
  
  
Mikael Hultman 
I mål 
H35a 
Vincas 
  
0,909 u.SP 
  
  
  
  
19:00:00 
00:00:00 
19:59:04 
00:59:04 
00:53:41 
  
21:00:00 
  
  
Walter Baumgartner 
I mål 
Yngling 
Törnrosa 
SWE 55 
0,830 
  
BOSS 
  
  
19:00:00 
00:00:00 
20:05:05 
01:05:05 
00:54:01 
  
21:00:00 
  
  
Seglarskolan 1 Hannes OT 
I mål 
C55 
  
  
0,856 
  
  
  
  
19:00:00 
00:00:00 
20:05:57 
01:05:57 
00:56:27 
  
21:00:00