2021-08-26 19:00:00 Torsdassegling

Typ: Normal Banlängd: 5 Nm   Vind: 7-12 m/s (670 sek/Nm)
    Sortering: Standard
Funktionär:    Kommentar:
Plac. 
Skeppare 
Status 
Båttyp 
Båtnamn 
Segelnr. 
SRS-tal 
Utr. 
Klubb 
Klass 
Klasskomm. 
Starttid 
Start efter 1:a 
Målgång 
Segl.tid 
Korr.tid 
Diff. 
Maxtid 
Får EJ borträknas 
Kommentar 
Jens Lekland/Per Drakensten 
I mål 
Melges 20 
Inglourious Basterd 
ITA-151/65 
0,938 
  
BOSS 
  
  
19:00:00 
00:00:00 
19:51:27 
00:51:27 
00:48:16 
  
21:00:00 
  
  
Bengt Holmqvist 
I mål 
Laser 
laser 
  
(Just.)0,791 
  
BOSS 
  
  
19:00:00 
00:00:00 
20:01:27 
01:01:27 
00:48:36 
  
21:00:00 
  
  
Marcus Blidberg 
I mål 
Finngulf 33 
H2O 
SWE-18 
0,961 
  
BOSS 
  
  
19:00:00 
00:00:00 
19:54:54 
00:54:54 
00:52:46 
  
21:00:00 
  
  
Mikael Hultman 
I mål 
H35a 
Vincas 
  
0,936 
  
  
  
  
19:00:00 
00:00:00 
20:01:14 
01:01:14 
00:57:19 
  
21:00:00