2021-09-02 19:00:00 Torsdagssegling

Typ: Normal Banlängd: 5 Nm   Vind: 1,5-3 m/s (1118 sek/Nm)
    Sortering: Standard
Funktionär:    Kommentar:
Plac. 
Skeppare 
Status 
Båttyp 
Båtnamn 
Segelnr. 
SRS-tal 
Utr. 
Klubb 
Klass 
Klasskomm. 
Starttid 
Start efter 1:a 
Målgång 
Segl.tid 
Korr.tid 
Diff. 
Maxtid 
Får EJ borträknas 
Kommentar 
Jens Lekland/Per Drakensten 
I mål 
Melges 20 
Inglourious Basterd 
ITA-151/65 
0,938 
  
BOSS 
  
  
19:00:00 
00:00:00 
20:17:36 
01:17:36 
01:12:47 
  
21:00:00 
  
  
Marcus Blidberg 
I mål 
Finngulf 33 
H2O 
SWE-18 
0,961 
  
BOSS 
  
  
19:00:00 
00:00:00 
20:20:08 
01:20:08 
01:17:00 
  
21:00:00 
  
  
Mats Svensson 
I mål 
X_302 
Roxann 
SWE-10656 
0,939 
  
BOSS 
  
  
19:00:00 
00:00:00 
20:22:24 
01:22:24 
01:17:22 
  
21:00:00 
  
  
Walter Baumgartner 
I mål 
Yngling 
Törnrosa 
SWE 55 
0,830 
  
BOSS 
  
  
19:00:00 
00:00:00 
20:35:46 
01:35:46 
01:19:29 
  
21:00:00 
  
  
Rolf Andersson 
I mål 
Beason 31 
Ingrid 
SWE-140 
0,895 
  
BOSS 
  
  
19:00:00 
00:00:00 
20:31:00 
01:31:00 
01:21:27 
  
21:00:00 
  
  
Joakim Kasimir 
I mål 
Bumerang 32 
Frenesi 
SWE 30 
0,913 u.SP 
SG- 
  
  
  
19:00:00 
00:00:00 
20:35:15 
01:35:15 
01:26:58 
  
21:00:00 
  
  
Mikael Hultman 
I mål 
H35a 
Vincas 
  
0,936 
  
  
  
  
19:00:00 
00:00:00 
20:39:25 
01:39:25 
01:33:03 
  
21:00:00 
  
  
Bengt Holmqvist 
I mål 
Larsen 34 
Chianti 
DEN-40 
0,970 
  
  
  
  
19:00:00 
00:00:00 
20:36:00 
01:36:00 
01:33:07 
  
21:00:00 
  
  
Emil Isberg 
I mål 
Hobie Fox 20 
  
  
1,365 
  
BOSS 
  
  
19:00:00 
00:00:00 
20:24:13 
01:24:13 
01:54:57 
  
21:00:00