2021-09-18 Avslutningssegling

Typ: Serie Serieregel :Lågp.Lång (KSR)
Klubbfilter: Nej
Klassfilter: -Alla tillsammans
Räkna bort sämsta 0 delseglingarna.

Funktionär:    Kommentar:
Plac. 
Skeppare 
Tot.p. 
Båttyp 
Båtnamn 
Segelnr. 
Klubb 
Kommentar 
Manuell
poängjust. 
2021-09-18 10:00:00
Avslutningssegling 1 
2021-09-18 13:00:00
Avslutningssegling 2 
1  
Jens Lekland/Per Drakensten  
2,00 
Melges 20  
Inglourious Basterd  
ITA-151/65  
BOSS  
 
0,00 
1,00/ 
1,00/ 
2  
Mats Svensson  
4,00 
X_302  
Roxann  
SWE-10656  
BOSS  
 
0,00 
2,00/ 
2,00/ 
3  
Marcus Blidberg  
7,00 
Finngulf 33  
H2O  
SWE-18  
BOSS  
 
0,00 
4,00/ 
3,00/ 
4  
Walter Baumgartner  
8,00 
Yngling  
Törnrosa  
SWE 55  
BOSS  
 
0,00 
3,00/ 
5,00/ 
5  
Jan Carlsson  
12,00 
M20  
 
 
 
 
0,00 
8,00/ 
4,00/ 
6  
Torbjörn Nerme  
^13,00 
Aphrodite 101  
 
DEN 277  
 
KSR A8.2  
0,00 
7,00/ 
6,00/ 
7  
Rolf Andersson  
13,00 
Beason 31  
Ingrid  
SWE-140  
BOSS  
KSR A8.2  
0,00 
6,00/ 
7,00/ 
8  
Seglarskolan 1 Hannes OT  
14,00 
C55  
 
 
 
 
0,00 
5,00/ 
9,00/ 
9  
Roger Adolfsson  
17,00 
First 342  
Ovrntus  
xx  
 
 
0,00 
9,00/ 
8,00/ 
10  
Bengt Holmqvist  
20,00 
Larsen 34  
Chianti  
DEN-40  
 
 
0,00 
10,00/ 
10 
10,00/ 
10 
11  
Emil Isberg  
22,00 
Hobie Fox 20  
 
 
BOSS  
 
0,00 
11,00/ 
11 
11,00/ 
11 

Serieregel

Lågp.Lång (KSR)
Huvudtyp:
  Lågpoängs-/ Bonuspoängsberäkning
Antal manuellt poängsatta rader i topp:0
Poäng till nr. 1: 1
Antal poäng / placering : 1
Avrunda totalp. till hela poäng: JA
Vid lika totalpoäng: Skilj enl KSR A8.1- 2
Maxbegränsning : 999
Diskv:
  Enligt placering som antal komna till start i seglingen +1
  Maxbegränsning gäller kategorin: NEJ
Bröt:
  Enligt placering som antal komna till start i seglingen +1
  Maxbegränsning gäller kategorin: NEJ
Ej startat:
  Enligt placering som antal komna till start i seglingen +1
  Maxbegränsning gäller kategorin: NEJ
Uteblev:
  Enligt placering som antal anmälda i SERIEN +1
  Maxbegränsning gäller kategorin: NEJ