Hoppa till sidans innehåll
Foto: Perry Nordeng Hamnbild mot Ven

Hamninfo / Hamnförvaltningen AB


Borstahusens historia börjar 14 juni 1776 då bröderna Rasmus och Jöns Andersson Borste hos Landskrona magistrat ansökte om att få bygga var sitt 5 à 6 väggarsrumshus mellan Steglebäck och Kalkugnen för att fiska och sälja fångsten i Landskrona. 

Snart tillkom en granne, båtsman Nils Rasmusson Lind från Herslöf. 1779 fick fiskare Johannes Bengtsson tillåtelse att i rad med de föregående uppföra ett hus med kålhage.

Det som lockade bröderna Borste och andra fiskare var den goda tillgången på sill längs kusten. Knappt hundra år senare hade Borstahusen 500 invånare. Storhetstiden kom på 1800-talet då 198 familjer med 760 invånare bodde där. 

Först byggdes ”Nedre raden” som senare blev Nedre gatan och därefter Övre gatan. De långsmala tomterna på Nedre gatan sträckte sig upp mot Övre gatan. I samband med giftermål byggde man nya hus på tomterna och på så vis kom Mellangatan till.

1853 härjade koleran i Borstahusen och inte mindre än 31 invånare dog.
Fiskeläget var avstängt från Landskrona med två höga plank och mat och medicin flyttades mellan planken i en ränna så att Landskronas invånare inte skulle utsättas för smittorisk.
 

Namnet Borste gav senare namn åt hela fiskeläget och Borstahusen blev det officiella namnet 1876 när 100-årsminnet av tillblivelsen firades.

Svåra stormar 1867 och 1902 gjorde att vattnet steg ända upp till husen vid Nedre gatan, dit också loss-slitna båtar slungades upp. Annandag jul 1902 vattenfylldes fiskebåtarna i hamnen och sjönk. 

Hamnen byggdes 1866. Den kostade drygt 100 000 kronor varav staten betalade 58 000, Landstinget 7 500 och fiskarna resten. Hamnen moderniserades 1924 och då betalade staten hälften medan Säbyholms Sockerbruk och Borstahusen delade på den andra delen. Hamnen var då inte enbart fiskehamn utan här var en omfattande skuttrafik till svenska och utländska hamnar.

Vid Tångvalla, restaurangen som låg ungefär mittemellan Pumphuset och lekplatsen, bildades i augusti 1950 BSS, Borstahusens Segelsällskap.

En ny milstolpe i hamnens historia var 1983. Då överlät kommunen driften av Borstahusens hamn till Borstahusens Segelsällskap genom att hamnen och området närmast hamnen arrenderas.

Administrationen sköts från verksamhetsåret 2013 av Borstahusens Hamnförvaltning AB, vilket ägs till 100% av Borstahusens Segelsällskap.

Från Varvshistoriska föreningen i Landskrona finns mer kunskap att hämta, LÄNK

Text: Rune Hallin
Uppdaterad: Uwe Puls 

Uppdaterad: 26 MAR 2017 09:52

Säker hamn

 

If:s Säker Hamn certifiering är en trygghetscertifiering av svenska småbåtshamnar. Certifieringen ställer krav på skydd mot öppen sjö, kontroll över andrahandsuthyrning och bevakning för att minska stölderna.

Postadress:
Borstahusens SS - Segling
C/o Maria Ekstrand, Löpargatan 56 D
26145 Landskrona

Besöksadress:
Nedre gatan 63
26161 Landskrona

Kontakt:
Tel: +4641825768
E-post: This is a mailto link

Se all info