Hoppa till sidans innehåll
Foto: LA Stad Utbyggd hamn BH

Ny/Utbyggd Hamn?


I december 2017 röstades ett förslag i kommunfullmäktige om att gå vidare med tillståndshandlingarna ner. I och med detta är nedanstående planer lagda på is på obestämd tid.


Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för del av Borstahusen 1:1, Borstahusens Hamn, Landskrona stad.

Ett samrådsmöte hölls på Pumphuset i Borstahusen den 4 februari 2016.

Planförslaget samt tillhörande miljökonsekvensbeskrivning finns här nedan. 

1. Följebrev från Stadsbyggnad
2. Detaljplan - Karta
3. Samrådshandling
4. Miljökonsekvensutredning
5. Teknisk beskrivning Borstahusens hamn
6. Utredning: Utbyggnad av Borstahusens hamn
7. Rapport: Kusterosion
8. Avtal: Mellan Landskrona stad och Lundakrahamnen om båtuppställning
9. Toxicons undersökning av sediment i Borstahusens hamn
10. Toxicons naturvärdesinventering på grunt vatten söder om Borstahusen

11. BSS har sammanställt synpunkter från en referensgrupp bestående av ett tiotal medlemmar och delgett Stadsbyggnadsförvaltningen dessa synpunkter. Finns HÄR.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 -Ny detaljplan skickas ut för granskning från stadsbyggnadsnämnden. Se artikel från HD den 14 december 2016. Länk till artikel i HD/NST

Utredningar tillhörande detaljplanen:

Uppdaterad: 01 MAJ 2018 21:59

Säker hamn

 

If:s Säker Hamn certifiering är en trygghetscertifiering av svenska småbåtshamnar. Certifieringen ställer krav på skydd mot öppen sjö, kontroll över andrahandsuthyrning och bevakning för att minska stölderna.

Postadress:
Borstahusens SS - Segling
C/o Maria Ekstrand, Löpargatan 56 D
26145 Landskrona

Besöksadress:
Nedre gatan 63
26161 Landskrona

Kontakt:
Tel: +4641825768
E-post: info@borstahusens-ss...

Se all info