Hamninfo / Hamnförvaltningen AB

Borstahusens historia börjar 14 juni 1776 då bröderna Rasmus och Jöns Andersson Borste hos Landskrona magistrat ansökte om att få bygga var sitt 5 à 6 väggarsrumshus mellan Steglebäck och Kalkugnen för att fiska och sälja fångsten i Landskrona. 

Snart tillkom en granne, båtsman Nils Rasmusson Lind från Herslöf. 1779 fick fiskare Johannes Bengtsson tillåtelse att i rad med de föregående uppföra ett hus med kålhage.

Det som lockade bröderna Borste och andra fiskare var den goda tillgången på sill längs kusten. Knappt hundra år senare hade Borstahusen 500 invånare. Storhetstiden kom på 1800-talet då 198 familjer med 760 invånare bodde där. 

Först byggdes ”Nedre raden” som senare blev Nedre gatan och därefter Övre gatan. De långsmala tomterna på Nedre gatan sträckte sig upp mot Övre gatan. I samband med giftermål byggde man nya hus på tomterna och på så vis kom Mellangatan till.

1853 härjade koleran i Borstahusen och inte mindre än 31 invånare dog.
Fiskeläget var avstängt från Landskrona med två höga plank och mat och medicin flyttades mellan planken i en ränna så att Landskronas invånare inte skulle utsättas för smittorisk.
 

Namnet Borste gav senare namn åt hela fiskeläget och Borstahusen blev det officiella namnet 1876 när 100-årsminnet av tillblivelsen firades.

Svåra stormar 1867 och 1902 gjorde att vattnet steg ända upp till husen vid Nedre gatan, dit också loss-slitna båtar slungades upp. Annandag jul 1902 vattenfylldes fiskebåtarna i hamnen och sjönk. 

Hamnen fick klartecken beträffande utformningen den 18 juli 1884, 1885 var man i full gång med bygget och den 8 november 1887 invigdes den nya hamnen. Den kostade drygt 100 000 kronor varav staten betalade 57 800 kr, Landstinget 7 500 kr och Landskrona Stad garanterade ett lån på 24 000 kr, vilket fiskarna fick betala. Hamnen moderniserades 1921-1923 till nuvarande utseende och då betalade Landskrona Stad, Sockerbruket och Fiskarna var sin tiondel, resten stod svenska staten för. Hamnen var då inte enbart fiskehamn utan här var en omfattande skuttrafik till svenska och utländska hamnar. Mest transporterades betor, kalksten och cement.
Vid denna tid fanns det 122 borstahusbor som var yrkesfiskare, 32 däckade båtar och 49 snipor.

Vid Tångvalla, restaurangen som låg ungefär mittemellan Pumphuset och lekplatsen, bildades i augusti 1950 BSS, Borstahusens Segelsällskap. Vid starten hade man 65 medlemmar, efter tre år var man 176 st, och numera är vi runt 500. Inte mindre än 35 båtar räknades in den första gången, nu finns det ca 280 båtar av alla slag i hamnen.
Den 4 juli 1953 invigdes seglarpaviljongen, som till största delen byggdes av medlemmarna själva.

En viktig del av klubbens verksamhet genom åren har varit och är alltjämt seglarskola, navigationskurser och kappseglingsverksamhet, allt från regionala seglingar till SM-EM-VM-seglingar med som mest över 250 deltagare

En ny milstolpe i hamnens historia var 1983. Då överlät kommunen driften av Borstahusens hamn till Borstahusens Segelsällskap genom att hamnen och området närmast hamnen arrenderas.

Administrationen av hamnen sköts från verksamhetsåret 2013 av Borstahusens Hamnförvaltning AB, vilket ägs till 100% av Borstahusens Segelsällskap.

Från Varvshistoriska föreningen i Landskrona finns mer kunskap att hämta att hämta om bl.a. de tre varv som funnits i Borstahusen, LÄNK
Såhär såg det ut runt 1910 i området.

Text: Rune Hallin
Uppdaterad: Uwe Puls