Hyra hyllplats

Är du intresserad av hyra hyllplats i Båthuset?

Skicka ett mail till fredrik.erlandsson123@gmail.com och ange "Hyllplats 2024, DITT NAMN".

Avgiften är 200 kr per kalenderår och denna avgift sätter du in, efter du blivit anvisad en plats, till klubbens bankgiro: 624-3109. Uppge "Hyllplats 2024, DITT NAMN". 

Regler för hyra av hylla: 
Jolleseglande ungdom som aktivt tränar i Borstahusens SS under det år de hyr hylla. I mån av tillgång kan tillfälliga tidsbegränsade frånsteg från dessa regler göras för andra medlemmar. 

Hyllorna kommer märkas med namn och en fortlöpande inventering av hyllorna kommer göras under året och omärkta saker kommer samlas ihop och läggas på tillfällig hylla. 

Optimistseglarna har i sin träningsavgift plats för segel i "Segelställ" och roder/centerbord under hyllorna i sin träningsavgift.