Årsmöte 2023

Årsmötet 2023 i Bostadshusens Segelsällskap hölls den 23 mars 2023 kl. 19.00 i klubben lokal.

Nedanstående handlingar behandlades

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning för Borstahusens Hamnförvaltning AB

Årsredovisning för Borstahusens Segelsällskap

Verksamhetsplan

Valbredningens förslag