Avgifter jolleträning under terminerna

Terminsavgiften för att vara delaktig i jolleverksamheten 2024 är 500kr per termin.
Om du deltog under sommarens Sommarseglingsskola så betalar du inget extra för höstens och vårens segling!

Utöver detta tillkommer årsavgiften för medlemskap i BSS (för försäkring mm), 175 kronor / person (ålder upp till 20 år)

Betalning av avgiften sker genom insättning på Bankgiro:

  • 624-3109

Glöm inte att uppge följande info:

  • Namn på jolleseglaren   ex Lova Babordsson
  • Personnummer   ex 010203-4657
  • "Jolleträning"