BSS jolleverksamheten

BSS jolleverksamhet

BSS har en aktiv juniorverksamhet som seglar, framför allt, optimistjolle under vår- och höstterminer. Träningen är en blandning av teori och praktik. Vi fokuserar det mesta av tiden på att vara till sjöss.

Som regel seglar vi på söndagar mellan klockan 13 och 15, men håll koll i Facebookgruppen Borstahusens Jolleseglare för aktuell uppdatering och anmälan.

Engagerade föräldrar är en förutsättning
Seglingen leds i de flesta fall av vår instruktör Lova Billström, men vi  förlitar oss också på engagerade föräldrar för att köra seglingarna. Ett antal seglande föräldrar kommer att bistå med sina kunskaper som instruktörer på land och hav. Magnus Andersson kommer att bistå med koordinering av engagerade för att säkerställa att det finns folk på plats och att information går ut här i Facebookgruppen.

Föräldrar som är mindre segelkunniga, med som gillar segling och hav, måste engagera sig i det praktiska som exempelvis hjälp vid riggning, sjösättning, köra ribbåt och grillning. Vill ditt barn segla ser vi gärna att du som förälder (eller kanske mor- och farföräldrar) engagerar dig i träningen. Anmäl även detta i kommentarerna.

Ibland avslutar vi seglingarna med korvgrillning. Sjön suger, som alla vet, och det är kul och trevligt med gemenskapen under genomgången efter avslutad segling. Det kommer att framgå av meddelandena i Facebook gruppen om vi grillar eller ej. 

Förkunskaper krävs
Viktigt att betona – söndagsseglingarna är inte någon segelskola för nybörjare. För att vara med måste man ha genomgått minst en veckas segelskola på sommaren eller motsvarande. 

Håll koll i Facebookgruppen
Möjligheten till segling beror givetvis alltid på väder och vid.
Detta kan ändras snabbt, så håll alltid lite koll i Facebookgruppen Borstahusens Jolleseglare om det finns osäkerhet inför söndagarnas seglingar. 

Terminsavgift och medlemskap
Kostnaden för höstterminen är 500 kronor + medlemskap i BSS (för försäkringar etc).
Information om detta finner du på klubbens hemsida. 

Magnus Andersson
Fredrik Erlandsson
Camilla & Peter Jinneståhl