Garbovs Sailing (fd. Aulin Ocean Race)

Aulin Ocean Race har i år (2024) bytt namn till Garbovs Sailing.

Detta kan troligen anses vara den mest informella havskappseglingen i världen. Det finns varken arrangör eller funktionärer. En havskappsegling för nöje och för gemenskap.
Båtar med både tjejer och killar i besättningen premieras!

Kappseglingen sker årligen sedan 2016 och kommer i år att seglas den under sista helgen i maj.

Mer information kommer..

På Youtube hittar du följande:

2019 Aulin Ocean Race start

2019 Aulin Ocean Race

Aulin Ocean Race 2022