Navigationskurser

Nautiska kurser våren 2024

Under våren 2024 erbjuder Borstahusens Segelsällskap kurs för Förarintyg, Kustskepparintyg VHF-SRC certifikat.

 

Förarintyg

Målsättning

Stödja uppfyllandet av Nämnden för Båtlivsutbildnings (NfB) nationella kunskapskrav för Förarintyg. Målet med kursen är att öka säkerheten ombord och att ge en god grund för vidare nautiska kunskaper. Förarintygskursen är relativt omfattande och förarintyget krävs för vidareutbildning till kustskepparintyget.

Förkunskaper

Inga

Arbetsformer

Antalet sammankomster 9 (motsvarande 36 lektionstimmar). Teorilektioner varvas med praktiska övningar.

Lokal

BSS lokaler i Borstahusens hamn

Kursstart

Den 27 februari och framåt (tisdagar).

Anmälan

Anmälan via E-post till rainer.weich@bioserve.org

Kostnad

1400 kronor medlem i BSS
1700 kronor inte medlem i BSS

Studiematerial/Litteratur:

Lärobok förarintyg av Christer Hanbo (ingår i kursavgiften).
Måste införskaffas: Kort 1, Övningssjökort Förare Väst (931), passare, transportör, linjal.

Övrigt

Kursen kan läsas på distans.

Kustskepparintyg

Målsättning

Stödja uppfyllandet av Nämnden för Båtlivsutbildnings (NfB) nationella kunskapskrav för Kustskepparintyg. Kursen fördjupar kunskaper från förarintyget. Kustskepparintyget kan krävas om man vill hyra båt utomlands.

Förkunskaper

Förarintyg. Vid tentamen ska sjöpraktikintyget dag kunna uppvisas.

Arbetsformer

Antalet sammankomster 7 (motsvarande 28 lektionstimmar). Teorilektioner varvas med praktiska övningar.

Lokal

BSS lokaler i Borstahusens hamn

Kursstart

I slutet av februari 2024, kursdagar bestäms efter överenskommelse med kursdeltagarna.

Intresseanmälan

Anmälan via E-post till rainer.weich@bioserve.org

Kostnad

1100 kronor för medlem i BSS.

1400 kronor inte medlem i BSS.

Studiematerial/Litteratur:

Lärobok Kustskepparintyg av Christer Hanbo (ingår i kursavgiften).
Kort 1, Övningssjökort Kustskeppare västkust (93), passare, transportör, linjal, räknare, repetitionsmaterial.

Övrigt

Kursen kan läsas på distans.

 

VHF-SRC certifikat

Short Range Certificate (SRC) är ett intyg som visar att innehavaren vid prövning visat sig ha tillräcklig kunskap och färdighet för att använda en modern VHF-apparat. I kunskapskravet ingår ett simulatorprov. Kursbeviset (intyget) från simulatorprovet ska medtagas och visas upp för auktoriserad förhörsförrättare i NFB då det teoretiska förhöret genomförs. För att simulatortestet ska vara giltigt krävs att det är genomfört med NFB:s simulator (på Nfb:s hemsida). VHF-SRC certifikat kan krävas vid hyra av båt utomlands. För att kunna använda en anläggning krävs det dessutom ett tillstånd av Post och Telestyrelsen (PTS).

Studiematerial/Litteratur Lärobok VHF-SRC certifikat av Christer Hanbo (ingår i kursavgiften).

Förkunskaper

Inga

Arbetsformer

Distansundervisning, obegränsad tillgång till kursen under 3 månader. Starttid - när som helst under året.

Kostnad

600 kronor för medlem i BSS.

800 kronor inte medlem i BSS.

Anmälan via E-post till rainer.weich@bioserve.org

Övrigt

Tentamen till samtliga kurser kan genomföras på BSS lokaler efter överenskommelse med kursdeltagarna