Ny/Utbyggd Hamn?

I december 2017 röstades ett förslag i kommunfullmäktige om att gå vidare med tillståndshandlingarna ner. I och med detta är nedanstående planer lagda på is på obestämd tid.
 

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för del av Borstahusen 1:1, Borstahusens Hamn, Landskrona stad.

Ett samrådsmöte hölls på Pumphuset i Borstahusen den 4 februari 2016.

Planförslaget samt tillhörande miljökonsekvensbeskrivning finns här nedan. 

1. Följebrev från Stadsbyggnad
2. Detaljplan - Karta
3. Samrådshandling
4. Miljökonsekvensutredning
5. Teknisk beskrivning Borstahusens hamn
6. Utredning: Utbyggnad av Borstahusens hamn
7. Rapport: Kusterosion
8. Avtal: Mellan Landskrona stad och Lundakrahamnen om båtuppställning
9. Toxicons undersökning av sediment i Borstahusens hamn
10. Toxicons naturvärdesinventering på grunt vatten söder om Borstahusen
11. BSS har sammanställt synpunkter från en referensgrupp bestående av ett tiotal medlemmar och delgett Stadsbyggnadsförvaltningen dessa synpunkter. Finns HÄR.