LOVA-projekt i Borstahusen

Länsstyrelsen i Skåne har beviljat stöd till BSS för att anlägga en sk. skrovskyddsduk för en av klubbens C55or. Stödet är beviljat inom ramen för sk. LOVA bidrag – Lokalt Vattenvårdsprojekt.

BSS har under maj och juni monterat två sk. skrovskyddsdukar vid klubbens två båtplatser för  de två C55orna. En skrovskyddsduk är en flytande presenning som är fäst på båtplatsen och som förhindrar påväxt på båten under vattenlinjen. Skrovskyddsduken är skräddarsydd för båtens storlek. Påväxten sker på skrovskyddets undersida och inte på båtskrovet. Det sker inget läckage till vatten av giftiga substanser, som då biocidfärger används på båtskrovet.

-Genom att montera skrovskyddsduken kan en C55a ligga i vattnet under hela säsongen och behöver inte lyftas i och upp vid varje användning. Alternativet hade varit att bottenmåla båten. Men det hade både medfört negativa miljöeffekter och påverkat båtens prestanda i vattnet.

- Projektets syftar till minskad miljöpåverkan från biocidfärger och öka tillgänglighet för barn och ungdom till seglingsaktiviteter, säger Magnus Anderson, BSS projektledare.

Projektet kommer att följas upp i och med vårens och sommarens aktiviteter och vid upptagning av båtar på hösten. Klubben kommer också att löpande informera om hur användningen av denna miljövänliga lösning fungerar.

För mer information om LOVA besök Havs och vattenmyndigheten >>>

För mer information om BSS engagemang kontakta Magnus Anderson, 0708 - 299877