Hamnfakta

Hamninloppet har position:
N 55º 53'4
E 12º 48'0

Bild över hamnen i hög upplösning.

Hamnen rymmer ca 280 båtplatser.
I hamnen råder "grönskyltningssystemet".
Om platsen har grön skylt är den ledig, vid röd skylt är det upptaget.

Djupet i hamnen: Ytterhamnen 2-3m, innerhamnen 1,2-3m.

Maximal rekommenderad djupgång vid normalvattenstånd är 2,2 m.

Observera ändring i sjökortet strax SSW om inseglingsprickarna (stenar), länk till UfS.
Se även ändring i sjökortet HÄR

I hamninloppets södra/östra kanter finns viss risk för igensandning, dock är rännan och hamninloppet muddrat i mars 2019.

Vid anlöp håll i rännans mitt när du rundar fyren, undvik att hålla hårt styrbord.

Service/Diesel/Mastkranskajen:

Håll nära kajen, och 3-4 meters avstånd till pålraden mittemot vid djupgång över 1,3 m.

Länk till Eniros sjökort.

Länk till danska Krak.dk, sjökort

Länk till Gästhamnguidens informationssida

Für unsere deutschen Gäste: 

ADAC Marina Führer