Avgift - Seglarskolan

 • Engångsavgift för deltagande i BSS seglarskolor - medlemskap i BSS (för försäkring mm), 175 kronor / person (ålder upp till 20 år)
   
 • 1 veckas sommarseglarskola, 1500 kronor / person.
  I denna avgift ingår segling under höstterminen.

   
 • 2 eller fler veckors sommarseglarskola, 1100kronor / person och vecka
   
 • Terminsavgift för vår- och höstsegling, 500 kronor / termin
   

Betalning

Betalning av avgiften sker per faktura från klubben, senast 6 veckor före kursstarten.


Återbetalning vid avbokning

BSS tar ut en administrativ anmälningsavgift på 150 kronor per deltagare. Denna avgift är en del av anmälningsavgiften (se ovan) och återbetalas inte vid avbokning.

Avbokning med full återbetalning (exklusive administrativ avgift enligt ovan) kan ske upp till 4 veckor före kursstart. Efter det sker ingen återbetalning.