Årets första sjösättning

  • fredag 31 mars 2023
  • 08:00

Anmälan på listorna i klubbhusets entré

Allmän info inför sjösättningarna

Då södra sidans kajer håller på att renoveras är det begränsad tillgänglighet under våren fram till till dess att Marcon Teknik / SSE avetablerar sin verksamhet fredagen den 12 maj.

Preliminärt så gäller följande. OBS! Tider och platser kan komma  att ändras!

1* Hela södra sidan kajer är att betrakta som ett arbetsområde, under arbetstid gäller att man kommunicerar med arbetslaget om det är ok att gå ut på kajen.

Under de dagar då gjutning sker är  det ytterst olämpligt att vistas på platsen.

2* Landkajen, Plats 1-7: Delvis begränsad tillgänglighet då Marcon har sitt upplag mm på kajen.

3* Första träbryggan, Plats 8, 9, 46, 47: Bryggan är just nu avsågad, provisorisk landgång kommer senare. 

Inte möjligt att ligga på plats förrän allt är gjutet och klart.

4* Andra träbryggan, Plats 48, 49: Som ovan. Kan eventuellt även gälla 82, 83, beroende på hur långt man hinner avancera.

5* Tvärpiren, innerhamnen, Plats 84, 85: Som ovan. Kan eventuellt även beröra dessa platser.

6* Tvärpiren, ytterhamnen, Plats 101-112: Platserna kommer att kunna användas.

OBS. Fredagen den 12 maj under förmiddagen kommer Marcons arbetsflotte att lämna arbetsområdet. 

Innebär att vid denna tidpunkt kommer inga båtar att kunna ligga kvar här. Alla linor mellan påle-kaj måste tas bort.

7* Södra sidans kaj, Plats 113 - 123: Preliminärt kan det ligga båtar på plats här, dock gäller samma som ovan angående den 12 maj.

8* Södra sidan kaj, Plats 124 - 150: Arbetsområde fram till den 12 maj.

Om det delvis och efterhand kommer att kunna ligga några båtar på plats här är för tillfället oklart.

OBS! Betrakta all information ovan som preliminär, den kan komma att ändras efterhand som arbetet fortskrider.