Nyheter

WiFi på hamnen

  • 10 sep 2015

WiFi-nätverken på hamnen har fått utökad kapacietet. Gäller nätverken BSS-Hotspot och Borstahusens Hamn.

Kursutbud våren 2016

  • 6 sep 2015

Under våren planeras för följande kurser: Kust - Utsjöskeppare, Fartygsbefäl kl. VIII, VHF, Radar, HLR.

Förarintyget hösten 2015

  • 6 sep 2015

Kurs Förarintyget, start 6 oktober, tentamen 22 december.

Upptagning av båtar hösten 2015

  • 5 sep 2015

Upptagning av båtar med kran blir det 26 sep, 2 - 9 - 16 - 24 okt. Teckningslistor är anslagna i klubbhuset. Var vänlig anteckna TYDLIGT dina uppgifter.