Nyheter

Dags sista segling

  • 22 sep 2022

image: Dags sista segling

Dag Ekelund 1951-04-06  --  2022-08-10

Vi syskon med familjer vill framföra ett stort tack till alla som deltog i Dags begravning och när vi strödde hans aska från hans älskade Bonita.

Vi uppskattar det stora engagemang och den respekt vi har blivit bemötta
med under den här tiden.

Pelle Ekelund