Nyheter

Utbyggd hamn i Borstahusen?

  • 23 jan 2016

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till detaljplan för del av Borstahusen 1:1, Borstahusens Hamn, Landskrona stad.