Nyheter

Efterlysning: Kajakägare

  • 23 sep 2018

Ägarna ombedes kontakta hamnkontoret snarast, eller info-mejlen.

Båtskrotningspremie

  • 15 sep 2018

Myndigheten HaV (Hav och Vatten) avsätter 2 Mkr till landets båtägare för att kunna skrota uttjänta båtar. Båtskroten AB, Stena Recycling AB och Sweboat administrerar. Foto: Håll Sverige Rent

Angående årets båtupptagning

  • 12 sep 2018

Meddelande till de båtägare som har båtarna på land under vintersäsongen i Borstahusens Hamn: