Välkommen sköna maj!

  • 1 maj 2024

image: Välkommen sköna maj!

Morgonen den första dagen i maj bjuder, som traditionen ger, alltid på Öresundsvarvets manskör som sjunger in våren utanför BSS klubbhus. Så även i år.

Ett drygt 60-tal medlemmar, intresserade och morgonpigga Borsthusbor hade samlats för skönsång och BSS Ordförande Uwe Puls välkomnande ord om vårens ankomst och föreningens aktiviteter.

Senare på förmiddagen hissades flaggorna från föreningens alla sponsorer på de fram till nu nakna flaggstängerna.

Nu är seglingssäsongen igång på riktigt!