Pålning pågår i hamnen

  • 14 maj 2024

image: Pålning pågår i hamnen

Igår eftermiddag anlände ”Lassen Constructions” flotte till Borstahusens hamn. Nu startar ett omfattande pålningsarbete i hamnen, både som en del av underhållet i hamnen och för att förbättra tilläggsmöjligheterna för båtarna.

Under en veckas tid kommer medarbetarna från Lassen Construction att byta ut de nuvarande bojarna vid båtplatserna på den norra sidan i ytterhamnen mot fasta pålar. Dessa består av järnvägsräls som trycks ner i botten. Detta innebär att båtägarna slipper bojarna och det blir nu betydligt lättare förtöja båtarna. Man kommer även att byta ut ett antal av de befintliga pålarna som vi, efter noggranna undersökningar av ett dykarteam, kan konstatera är hårt rostangripna. Hela arbetet är ett led i underhållet av vår hamn.

Det är en imponerande farkost som igår eftermiddags lade till i ytterhamnen. På den bastanta flotten vilar en grävmaskin på ca 33 ton och ett 25-tal  järnvägsräls med en längd på 10 meter och en vikt på 500-600 kg styck som ska pålas ner ca 5 meter. Pålningen sker med hydraulik som innebär att järnrälsen vibreras ner i botten istället för att slås ner av en större vikt.

Lassen Constructions räknar i nuläget med att deras arbete ska vara avslutat på fredag denna vecka.